Ga naar de inhoud

Erfrecht voor expats in Nederland

Erfenis is in de grond een moeilijk onderwerp om over na te denken, maar als expat met familie in andere landen kan het nog moeilijker zijn omdat je in een moeilijke tijd te maken krijgt met tegenstrijdige en verwarrende internationale wetten. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen om het erfrecht te vereenvoudigen voor expats die in Nederland wonen.

Overlijden in Nederland zonder testament

Als je in Nederland woont en je sterft zonder een testament te maken, dan bepaalt de Nederlandse wet wat er met je nalatenschap gebeurt. Volgens de Nederlandse wet hebben je erfgenamen elk recht op een gelijk deel van je nalatenschap.

Hier zijn vier voorbeelden van wat dit in de praktijk kan betekenen:

  • Ben je getrouwd of heb je een geregistreerde partner en heb je kinderen, dan geldt volgens de Nederlandse wet de zogenaamde “wettelijke verdeling”. In de praktijk betekent dit dat de echtgenoot de hele nalatenschap verwerft, en de kinderen hun deel van je nalatenschap verschuldigd is. De kinderen zullen hun aandeel echter pas kunnen opeisen bij het overlijden van je echtgenoot.
  • Als je kinderen hebt maar geen echtgenoot, erven de kinderen elk een gelijk deel van je nalatenschap.
  • Ben je niet getrouwd en heb je geen kinderen, dan gaat je nalatenschap naar je broers en zussen en je ouders.
  • Als je alleen met iemand samenwoont, maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap met die persoon bent aangegaan, dan heeft de persoon met wie je samenwoont wettelijk geen recht op enig aandeel in je nalatenschap. Wil je dat deze persoon erft, dan moet je dat in een testament vastleggen.

Schakel een erfrecht advocaat in om te zorgen dat zaken goed worden afgehandeld.

In Nederland overlijden met een testament

Als je in Nederland woont en je overlijdt nadat je een testament gemaakt hebt, dan wordt je nalatenschap volgens je testament afgehandeld. Het maken van een testament geeft je meer keuzemogelijkheden:

  • Je kunt in je testament aangeven dat je de wet van je eigen land van nationaliteit wilt laten gelden, in plaats van de Nederlandse wet. Zo kan bijvoorbeeld een Spanjaard die in Nederland woont, ervoor kiezen de Spaanse wet op zijn nalatenschap toe te passen.
  • Je kunt ook kiezen om een executeur voor je nalatenschap aan te wijzen, je nalatenschap ongelijk te verdelen, specifieke legaten aan erfgenamen na te laten, een samenwonende partner als erfgenaam te benoemen, of iemand te onterven, enz. – als die keuzes volgens de wet van dat land toegestaan zijn.
  • Bovendien kun je gebruik maken van een uitsluitingsclausule. Deze clausule is vooral voor expats van belang omdat ze iemand in staat stelt een erfenis aan een erfgenaam na te laten zonder dat het risico bestaat dat die onder gemeenschap van goederen zou kunnen vallen. Met andere woorden, de erfgenaam hoeft die erfenis niet te delen met een echtgenoot, ook al zijn ze in gemeenschap van goederen getrouwd, en later – in geval van echtscheiding – zal de erfenis alleen aan hem toebehoren.

Als je in Nederland woont, dan is de beste manier om de rechten van je erfgenamen te beschermen en je laatste wensen te laten respecteren, online een testament op te stellen.