Ga naar de inhoud

5 meest voorkomende fouten bij het opstellen van een testament

Het schrijven van een testament is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om er zeker van te zijn dat je zaken op orde zijn als je de oude dag bereikt.

Als je voor het eerst een testament opstelt, kan het gemakkelijk zijn om een belangrijk detail over het hoofd te zien, waardoor je testament niet de juiste bescherming biedt. Dat kan later negatieve gevolgen hebben voor je gezin. Met dat gezegd, hier zijn 5 van de meest voorkomende fouten bij het opstellen van testamenten om op te letten.

Vermogen weglaten

Bij het schrijven van een testament gaat het erom ervoor te zorgen dat je verschillende bezittingen en goederen – samen je nalatenschap genoemd – na je dood verdeeld worden onder de begunstigden van je voorkeur. Dit kan echter niet gebeuren als je ze niet in je testament opneemt.

De meeste mensen zullen er altijd aan denken om hun meest voor de hand liggende waardevolle bezittingen, zoals hun geld, huis of dure erfstukken, in het testament op te nemen; andere bezittingen zijn minder tastbaar en gemakkelijker te vergeten, zoals bankrekeningen, aandelen en premieobligaties.

Het is ook de moeite waard aan je digitale bezittingen te denken. Misschien wil je bepalingen opnemen over wat er met je online rekeningen en social media profielen zal gebeuren.

Te specifiek zijn in de beschrijving van je bezittingen

In het algemeen is het beter om specifiek te zijn bij het schrijven van juridische documenten om onduidelijkheid over je bedoelingen te vermijden. Maar, bij het schrijven van een testament kunnen er gevallen zijn waarin te specifiek zijn problemen kan opleveren als de omstandigheden veranderen.

Als je bijvoorbeeld de naam en het model van de auto die je nu bezit opgeeft, kan het moeilijker zijn je bedoelingen te bepalen als je die auto tegen de tijd dat je sterft door een ander model vervangen hebt; zonder het testament dienovereenkomstig aan te passen.

Om deze verwarring te vermijden, of de noodzaak om het testament voortdurend bij te werken om deze bijzonderheden te wijzigen, kan het beter zijn om bezittingen als deze in meer algemene termen te beschrijven, zoals “de auto die nu op mijn naam staat”.

Vergeten om stiefkinderen naar behoren te verzorgen

Anderzijds zijn er bepaalde gebieden waar specifieke details een belangrijke vereiste zijn, en voorzieningen treffen voor stiefkinderen is er daar een van. Als in je testament sprake is van “je kinderen”, is het van vitaal belang op te merken dat stief- of pleegkinderen daar niet automatisch onder vallen, tenzij je dat ronduit bepaalt.

Hoewel wettelijk geadopteerde kinderen automatisch dezelfde status hebben als biologische kinderen, zul je er toch voor moeten zorgen dat eventuele andere kinderen die je onder je hoede hebt, specifiek in je testament worden geregeld.

Geen rekening houden met wat er zal gebeuren als je begunstigden vóór jou sterven

Bij het opstellen van een testament ga je er meestal van uit dat al je begunstigden jou zullen overleven. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval, en het is van vitaal belang dat je testament met deze realiteit rekening houdt.

Bij het schrijven van het testament moet je back-up plannen opnemen voor wat er moet gebeuren en wie een erfenis moet krijgen als je opgegeven begunstigden vóór jou overlijden. Dit kan vereisen dat je meerdere verschillende scenario’s doordenkt en voor elk daarvan onvoorziene gebeurtenissen bedenkt, om toekomstige juridische geschillen te helpen voorkomen.

Een doe-het-zelf testament maken

Om een testament op te stellen kiezen sommige mensen ervoor het zelf te doen in plaats van een notaris te raadplegen, maar deze aanpak is beladen met potentiële risico’s. Testamenten zijn ingewikkelde juridische documenten die volgens specifieke regels geschreven en geformuleerd moeten worden om volledig en bindend te zijn. En de kosten van een testament zijn niet zodanig dat je geen notaris kan inschakelen.

Zoals de bovenstaande fouten aantonen, is er veel ruimte voor kleine fouten en onduidelijkheden die de uitvoering van het testament sterk bemoeilijken, of het ongeldig maken. Het is altijd het beste om professioneel advies in te winnen over hoe je je testament correct opstelt.